siłownia

img

Plik do pobrania tutaj lub do odbioru w rejestracji gdzie odbywają się zajęcia (budynek D - z wejściem od parkingu, IV piętro). Regularne wykonywanie takich ćwiczeń pomaga utrzymać prawidłową postawę ciała, warunkuje elastyczność mięśni, a co za tym idzie zwiększa zakres ruchu w stawach oraz zmniejsza ryzyko urazów aparatu ruchu. Wykorzystanie niestabilnego podłoża, jakie dają piłki gimnastyczne, wymusza świadomą pracę mięśni głębokich odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej postawy ciała.

Zajęcia te przeznaczone są dla każdego, kto marzy smukłej sylwetce, jędrnym ciele, niezawodnej kondycji. TBC (Total Body Conditioning) - to zajęcia, które łączą w sobie ćwiczenia wzmacniające oraz aerobowe całego ciała prowadzone w rytm intensywnej muzyki. Wykonując regularnie ćwiczenia, zaczerpnięte z fizjoterapii, poprawiamy stabilizację kręgosłupa i stawów obwodowych, wzmacniamy i uelastyczniamy mięśnie, zmniejszamy napięcie mięśniowe, redukujemy ból kręgosłupa.

To system ćwiczeń opracowanych na początku XX wieku przez Josefa Pilatesa , pozwalających na rozciągnięcie, wzmocnienie i uelastycznienie wszystkich mięśni ciała. Poziom trudności prowadzonych zajęć jest każdorazowo ustalany przez trenera, na podstawie obserwacji umiejętności łyżwiarskich uczestników. Górna sala jest dużo większa- 100 m kw i mogą na niej odbywać się zajęcia dla grup nawet 30 osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Nawierski Wernikowski Lemon Concept Spółka Cywilna, w celu udzielenia odpowiedzi (w tym przedłożenia oferty). Dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: /odr Platforma ODR (Online Dispute Resolution) stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: email protected. Uprzejmie informujemy, że nie podanie wszystkich danych przy zapisie (Imię i Nazwisko, numer legitymacji) skutkuje usunięciem z zajęć!

Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą; Korzysta on wyłącznie z usług innych podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi przepisów prawa i chroniło prawa osób, których dane dotyczą i jednocześnie nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody, a w przypadku ogólnej pisemnej zgody inny podmiot przetwarzający informuje podmiot przetwarzający wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym podmiotowi przetwarzającemu możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian; Zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;

Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi wynikające z przepisów prawa i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Istotne naruszenie bezpieczeństwa informacji przez kontrahenta stanowi podstawę do odstąpienia przez Administratora od umowy i żądania pokrycia ewentualnej szkody lub zapłaty kary umownej, jeżeli taki obowiązek wynika z zawartej umowy. Zapoznać się z zasadami, regułami i postanowieniami niniejszej Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz dokumentów z nią związanych i potwierdzić ten fakt podpisując oświadczenie, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Polityki Bezpieczeństwa Informacji.